BD Gschwandtner

Direktion und EU-Botschafter/innen der LBS Theresienfeld

Direktorin der LBS Theresienfeld

Reg-Rat BD Dipl.-Päd. Clementine Schwandtner

"WAS EUROPA AUSMACHT WEITERTRAGEN"

EU-Senior Botschafterin

EU-Senior-Botschafterin

Mag. Michaela Gneist, BEd

"EU-FEELING LEBEN UND WEITERGEBEN"

Philipp Seidel

EU-Junior-Botschafter

Philipp Seidel

LG III 2023/24

3.SP (Sportfachhandel)

 

Lukas Huber

EU-Junior-Botschafter

Lukas Huber

LG II 2023/24

1.GH1 (Großhandel)

 

Edmund Hami

EU-Junior-Botschafter

Edmund Hami

LG IV 2022/23

3.GH (Großhandel)

 

Alina Berner

EU-Junior-Botschafterin

Alina Berner

LG III 2022/23

1.GH2 (Großhandel)

 

Halil Karagöz

EU-Junior-Botschafter

Halil Karagöz

LG II 2022/23

3.K (KFZ-Handel)

 

Edmund Hami

EU-Junior-Botschafter

Edmund Hami

LG I 2022/23

2.GH (Großhandel)


Lukas Fuchs

EU-Junior-Botschafter

Lukas Fuchs

LG IV 2021/22

2.LH (Lebensmitteleinzelhandel)

 

Florian Awanis

EU-Junior-Botschafter

Florian Awanis

LG III 2021/22

2.GH (Großhandel)

 

Halil Karagöz

EU-Junior-Botschafter

Halil Karagöz

LG II 2021/22

2.K (KFZ-Handel)


Isabella Frey

EU-Junior-Botschafterin

Isabella Frey

LG I 2021/22

2.T (Textilhandel)


Mariam Robakidse

EU-Junior-Botschafterin

Mariam Robakidse

LG III 2019/20

2.TK (Telekom)


Patrick Jäger

EU-Junior-Botschafter

Patrick Jäger

LG II 2019/20

3.BM (Baustoffhandel)


Max Kormann

EU-Junior-Botschafter

Max Kormann

LG I 2019/20

3.Bü (Bürokaufmann)

Landessieger des EU-Quiz 2019

Andreas Glatz

EU-Junior-Botschafter

Andreas Glatz

LG IV 2018/19

2. EH (Telekom) 

Daniel Taurok

EU-Junior-Botschafter

Justin Langer

LG III 2018/19

2. BL (Betriebslogistik)

Ricarda Liska

EU-Junior-Botschafterin

Ricarda Liska

LG II 2018/19

1. EH (Lebensmittelhandel)

Daniel Taurok

EU-Junior-Botschafter

Daniel Taurok

LG I 2018/19

3. EH (Baustoffhandel)

Peter Gassner

EU-Junior-Botschafter

Peter Gassner

LG IV 2017/18

3. TK (Telekommunikation)

1. EU-Junior Botschafter

1. EU-Junior-Botschafter

Kenneth Cotman

LG III 2017/18

2. EL (Elektrofachhandel)

"GEMEINSAM WAHREN WIR FRIEDEN!"